Hrvatska, Nekategorizirano

Udruga Ri Rock kreirala radijsku emisiju o održivom razvoju ’17 bitnih!’

Udruga Ri Rock kreirala je radijsku emisiju ’17 bitnih!’ kojom je javnost educirana o postojanju Globalnih ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals), a sufinancirana je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Nisu svi čuli za ciljeve održivog razvoja i zato se udruga Ri Rock prihvatila mikrofona, okupila 20 mladih volontera i putem on-line streaminga odlučila ući u domove diljem Hrvatske.

Emisija “17 bitnih!” emitira se svakog utorka u podne na Radio Roži, a propuštene emisije moguće je preslušati na linku: mixcloud.com/discover/17-bitnih/

Prije pet godina Ujedinjeni narodi su usvojili i svijetu predstavili 17 ciljeva održivog razvoja sa željom da se oni postignu do 2030. godine. Hrvatska je kao jedna od članica UN-a aktivna u ostvarivanju ovih ciljeva od početka, a osnovano je i Nacionalno vijeće za održivi razvoj koje predlaže mjere, aktivnosti i prioritete te prati, analizira i koordinira njihovu provedbu.

Evo koji su to ciljevi:

Iskorjenjivanje siromaštva (iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima)
Iskorjenjivanje gladi (iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu)
Zdravlje i dobrobit (osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija)
Kvalitetno obrazovanje (osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja)
Rodna ravnopravnost (postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke)
Pitka voda i higijenski uvjeti (osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve)
Pristupačna i čista energija (osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve)
Dostojanstven rad i gospodarski rast (promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve)
Industrija, inovacije i infrastruktura (izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost)
Smanjiti nejednakosti (smanjiti nejednakost unutar i između država)
Održivi gradovi i održive zajednice (učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Odgovorna potrošnja i proizvodnja (osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje)
Odgovor na klimatske promjene (poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedice)
Život ispod vode (očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj)
Život na kopnu (zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti)
Mir, pravda i snažne institucije (promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama)
Partnerstvo za ciljeve (ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvoj)

Radio Roža je radio zajednice (community radio) nastao iz želje i potrebe za praćenjem nezavisne kulturne scene i raznih kulturnih aktera u Rijeci, promocijom najrazličitijih (underground) žanrova, te ljubavi prema gramofonskim pločama.