Aktualno, Hrvatska, Nekategorizirano

Digitalne rožice, EU projekt koji djeci nudi kreativne, zabavne i stvaralačke sadržaje

Projektni tim Digitalnih rožica: Natali Bosić (L), Davor Popdankovski, Katerina Jovanović, Irena Magaš, foto: Ri Rock

Udruga Ri Rock iz Rijeke započela je provedbu projekta Digitalne rožice, ugovorenog za sufinancirane iz Europskog socijalnog fonda temeljem 2. Odluke o financiranju na pozivu „Umjetnost i kultura online“. Projektni partneri udruga Udruga za Razvoj Umjetnosti, Kulture i Edukacije (Vijeće mladih Benčić), Udruga za muzikoterapiju i edukacijsko rehabilitacijski rad Muzikopter, Gradska knjižnica Rijeka.

Digitalne rožice europski je projekt koji u fokus interesa stavlja populaciju djece i mladih te djecu i mlade s teškoćama u razvoju. U već jednogodišnjoj situaciji “novog normalnog” uzrokovanog koronakrizom projekt će pružiti kvalitetne online sadržaje kako bi se umanjili negativni utjecaji restrikcija koje je kriza svima nametala.

Provedbom online kulturnih i umjetničkih radionica, dat će se nova prilika za socijalno uključivanje i pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima djece i mladih na području Primorsko-goranske županije.

Aktivnosti projekta uključivat će online radionice audio digitalizacije kulturno-umjetničkih sadržaja te montaže radijskih emisija za djecu i mlade, online emitiranje emisija s interaktivnim audiovizualnim sadržajima te radionice muzikoterapije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Razvijat će se novi oblici interdisciplinarnih medijskih sadržaja kojima će se istraživati mogućnosti kreativnije i zabavnije upotrebe tradicionalnih medija, ponuditi siguran sadržaj i povećati konzumacija kulturnih i umjetničkih sadržaja među djecom i mladima.

Online radionice muzikoterapije potaknut će kreativnost, izražavanje, razvoj i poboljšanje komunikacijskih sposobnosti, motoričkih funkcija te kognitivnog i emocionalnog funkcioniranja djece i mladih s teškoćama u razvoju.

Više o projektni aktivnostima pročitajte na stranici projekta ovdje.