Hrvatska, Nekategorizirano

Zaklada “Solidarna” predstavila Fond za žene

Zaklada “Solidarna” predstavila je u utorak Fond za žene koji će proširiti djelovanje zaklade na pomoć žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja, ekonomsko osnaživanje, reproduktivno zdravlje te edukaciju i prevenciju rodno uvjetovane neravnopravnosti.

Fond za žene naslanja se na rad kampanje “Drugotna”, programa “Odvažna”, fonda “Spasi me” i kampanje “Dosta”, te zaokružuje dosadašnje aktivnosti i proširuje djelovanje zaklade “Solidarna”.

Iz fonda će zaklada moći financirati educiranje o kontracepciji, higijenske potrepštine, ginekološke preglede, prekide trudnoće najranjivijih skupina i troškove putovanja njihovih pratnji.

Više će se usmjeriti na razvoj i održivost stvaranja uvjeta koji su potrebni za dostojanstveni život svake žene, pri čemu su glavna programska područja pomoć žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja, reproduktivno zdravlje, ekonomsko osnaživanje te edukacija i prevencija.

“Solidarna” radi od 2019. na programu “Odvažna”, kojim financijski i mentorski podržava ženske poduzetničke projekte. Njime pomaže i velikim kompanijama u osiguravanju rodne ravnopravnosti na radnim mjestima, istaknula je voditeljica fonda i zaklade Karla Pudar.

Članica Vijeća Fonda za žene Sanja Sarnavka govorila je o fondu “Spasi me” kojim se pomaže žrtvama obiteljskog i seksualnog nasilja. Najčešće je to u hitnim situacijama plaćanjem triju stanarina ženama koje nemaju kamo otići te plaćanjem odvjetničkih usluga.

Zbog ograničenih sredstava pojedina žena može dobiti najviše 15.000 kuna

“Naše vijeće razmatra koje su mogućnosti i s kolko novca možemo pomoći, a zbog ograničenih sredstava 15.000 kuna je maksimum koji pojedina žena može dobiti”, kazala je Sarnavka dodavši kako pomažu i muškim žrtvama nasilja.

Reproduktivno zdravlje također je područje institucionalnog nasilja nad ženama, zbog čega se Vijeću Fonda za žene pridružila ginekologinja Jasenka Gruić.

Naglasila je važnost pristupa informacijama, obrazovanju i sredstvima koja se tiču reproduktivnog zdravlja, što je Hrvatska prihvatila ratificirajući UN-ovu Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena.

Od povjerenika koji nadzire provođenje konvencije, a djeluje u UN-ovu Odboru za ukidanje svih oblika diskriminacije žena, dobili smo brojne kritike, napomenula je Gruić.

“Povjerenik je još krajem 2015./2016. zatražio da prekid trudnoće i kontracepcija budu na teret HZZO-a”, kazala je Gruić inzistirajući da se besplatna kontracepcija omogući barem adolescenticama. (Hina)