Aktualno, Nekategorizirano

Završava projekt razvoja digitalne pismenosti i zapošljivosti

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje – HURA! organizira okrugli stol povodom završetka projekta Digiceda – abeceda digitalne pismenosti i zapošljivosti.

Okrugli stol na kojem ćemo predstaviti rezultate projekta održat će se 18. prosinca 2023. godine od 10 sati u Društveno-kulturnom centru Petrinja (Turkulinova 9, Petrinja).

Cilj projekta Digiceda bio je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva kao ciljnih skupina u području financijskog upravljanja i neposrednog rada (digitalni marketing,
psihološka otpornost i prevencija ovisnosti, prikupljanje sredstava za društveno korisne akcije, rad sa skupinama u nepovoljnijem položaju), s posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a s područja Sisačko- moslavačke županije educiranjem u području rada u digitalnom okruženju. Provedba programa digitalne pismenosti i prevencije digitalne ovisnosti za djecu starijeg osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, studente i nezaposlene.

Projekt je ugovoren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.
Partneri na projektu su: SOLIDARNA – Zaklada za ljudska prava i solidarnost, Centar Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje i Udruga IKS.

Više o projektu: https://hura.hr/digiceda/digitalna-i-kriticka-medijska-pismenost-pokusajmo-postaviti-granice-koristenja-interneta-i-kriticki-se-postaviti-prema-idealima-ljepote/