Aktualno, Nekategorizirano

Završio je Urban STEM – projekt planiranja gradova i zajednice budućnosti

Udruge DOOR i ODRAZ, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u petak, 21. travnja 2023. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu predstavili su rezultate dvogodišnjem projekta “Urban STEM – za gradove i zajednice budućnosti” koji je sufinancirao Europski socijalni fond u iznosu od 1.878.790,17 kuna.

Svrha je projekta, ugovorena na pozivu “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, povećati zainteresiranost mladih za STEM područja, sa fokusom na promet i energetiku. Sudjelovanjem u inovativnim radionicama planiranja gradova budućnosti projektom se nastojala povećati zainteresiranost mladih za razvoj projekata znanosti i tehnologije u Hrvatskoj.

Projekt je ulaganjem u znanje i intenziviranje međusektorske suradnje OCD-a s akademskim sektorom promovirao inovativni modeli planiranja javnih prostora i upotrebu novih tehnologija za širu populaciju, odnosno građane.

Na konferenciji su predstavljeni primjeri dobre prakse popularizacije STEM-a među građanima i mladima nastali na radionicama koje su provele udruge DOOR i ODRAZ te Fakultet prometnih znanosti.

U drugom dijelu konferencije održana je STEM radionica za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola s edukacijskim alatima i pomagalima nabavljenim u sklopu projekta.