Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Žene su snaga zajednice

zaklada_crUkupna vrijednost projekta je 3.942.245,00 kuna. Projektnu dokumentaciju izradila je Zaklada Sandra Stojić uz podršku Razvojne agencije Mrav, a kroz glavni cilj projekta kojim će se zaposliti 20 žena na poslovima pružanja potpore za 100 krajnjih korisnika koji ulaze u kategoriju socijalno isključenih, ženama pripadnicama ranjivih skupina omogućiti će se zapošljavanje, te obrazovanje i osposobljavanje što će im pomoći u stjecanju novog radnog iskustva.

Partneri na projektu su Zavod za zapošljavanje Kutina, Centar za socijalnu skrb Kutina i Grad Kutina.