Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Alternativni centri podrške za djecu i roditelje

dokkica1_crSredinom 2015. Dječja osječka kreativna kućica je uz podršku Ministarstva socijalne  politike i mladih počela s provedbom programa „DOKKICA-moja podrška“ koji se provodio s ciljem prevencije institucionalizacije djece i mladih s poremećajem u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi kroz jačanje programa i kapaciteta Dječje osječke kreativne kuće. Partneri u projektu bili su Udruga za rad s mladima Breza i Centar za socijalnu skrb Osijek, a osnovne škole grada Osijeka suradnici.

Djeca u riziku

Kroz tri godine provedbe programa Udruga je razvila model alternativne socijalne podrške za djecu i roditelje koji se pokazao uspješnim za korisnike.

– Svake godine u program je bilo uključeno četrdesetak djece u riziku i s problemima u ponašanju. Kroz suradnju s osnovnim školama Dokkica se suočavala s brojnim izazovima, ali i činjenicama nedovoljno razvijenog preventivnog djelovanja i pružanja podrške djeci u riziku u školama. Nedovoljno razvijeni kapaciteti pojedinih stručnih službi škola za djelovanje u najboljem interesu djeteta utjecali su na neodgovarajuće utvrđivanje oblika školovanja za određene učenike, zakašnjelo preventivno djelovanje u određenim situacijama, neodgovarajuću podršku roditeljima djece u riziku te brojne druge probleme. S druge strane, Centar za socijalu skrb Osijek, kao partner, tijekom tri godine preporučio je uključivanje 10-ak djece za koje je procijenio potrebu uključivanja u program Dokkice. Tako je Dječja osječka kreativna kućica, zahvaljujući aktivnostima odnosno uslugama pružanja podrške u okviru različitih oblika i alternativnih metoda rada, postala mjesto povjerenja, podrške, razvoja i kreativnosti za djecu i roditelje – ističe Ines Novak, predsjednica udruge.

Podrška

DOKKICA u okviru natječaja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nastavlja s trogodišnjim programom „Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje“. Partneri u programu su CZSS Osijek, Valpovo, Đakovo, Donji Miholjac i Grad Osijek, a suradnici Osječko-baranjska županija, te Gradovi Valpovo, Đakovo i Donji Miholjac.

dokkica2_cr

– Cilj programa usmjeren je na jačanje suradnje i kapaciteta udruga, centara za socijalnu skrb te osnovnih škola za provedbu usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju i njihove roditelje te provedbu usluga u okviru uspostavljenih centara podrške u Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Osijeku. U programu će kroz tri godine sudjelovati 120 djece u riziku i s problemima u ponašanju i njihovi roditelji te 100-injak predstavnika osnovnih škola, centara za socijalnu skrb i udruga – dodaje Novak.

Konferencije

Ministarstvo je za ovaj program odobrilo 160.000 kuna po godini, odnosno 480.000 kuna za sve tri godine provedbe, a financijska sredstva najvećim dijelom biti će utrošena na plaće stručnjaka u radu s djecom i roditeljima. Po završetku programa izradit će se i priručnik „Model pružanja alternativnih usluga u okviru alternativnih centara podrške za djecu i roditelje u Osijeku, Đakovu, Valpovu i Donjem Miholjcu“ koji će služiti kao primjer dobre prakse, a biti će dostupan javnosti u drugoj polovici 2020.

Trenutno se u okviru programskih aktivnosti radi na pripremama četiri konferencije “Razvoj alternativnih inovativnih usluga – alternativni centri podrške za djecu i roditelje”, od kojih je prva održana 26. rujna u Valpovu.

– Dječja osječka kreativna kućica ima namjeru i dalje razvijati programe podrške za djecu i roditelje koji imaju za cilj poboljšati kvalitetu obiteljskog života jer, kako u Dokkici kažemo: „Samo kvalitetnom podrškom obiteljima možemo stvarati sretne i zadovoljne zajednice“ – naglašava Novak.