Hrvatska, Nekategorizirano

Kazališna družina Ivana Brlić Mažuranić poziva na završnu konferenciju dvogodišnjeg projekta KUL centar

Završna konferencija o pozitivnim učincima, aktivnostima i samoj provedbi projekta “Kulturni centar mladih–Razvoj javno–civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ održat će se u ponedjeljak, 26. listopada 2020. s početkom u 18 sati u velikoj dvorani Centra mladih Ulica Ante Starčevića 11, Slavonski Brod

Projekt „KUL centar“ počeo je 29. listopada 2018. godine, a završava se 28. listopada 2020. godine. Cilj projekta je bio unaprijediti postojeći koncept upravljanja centrom mladih u Slavonskom Brodu kroz implementaciju modernog modela sudioničkog upravljanja koji je rezultat zajedničkog javnog, obrazovnog, civilnog i privatnog sektora, građana urbanog područja Slavonskog Broda i ojačanih kapaciteta svih dionika.

Projekt je dio Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Ukupna mu je vrijednost 2 497 628,64 kn, od čega iznos EU potpore iznosi 2 122 984,34 kn, dok se ostatak projekta sufinancira iz proračuna RH.

Nositelj projekta je Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“, a partneri u projektu su: Kino Klub „Paluba 7“, Udruga „Kameleon i Mreža“, Fotoklub „Kadar SB“ i Grad Slavonski Brod. Potporu u pripremi i provedbi projekta pruža Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda.


O projektu

„Kulturni centar mladih–Razvoj javno–civilnog partnerstva u kulturi u Slavonskom Brodu (KUL centar)“ projekt je Kazališne družine Ivana Brlić Mažuranić. Projekt u ukupnoj vrijednosti od 2.497.628,64 kn sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a Europska unija sufinancirala je 85% vrijednosti projekta u iznosu 2.122.984,34 kn dok je iz proračuna Republike Hrvatske izdvojeno 15% vrijednosti odnosno 374.644,30 kn.

Nositelj je projekta KUL centra Kazališna družina Ivana Brlić Mažuranić, a partneri na projektu su: Grad Slavonski Brod kao jedinica lokalne samouprave, Kazališno–koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić kao ustanova u kulturi i 4 udruge iz kulture koje koriste infrastrukturu Centra mladih te su prepoznate od mlade i stručne publike – Kino Klub Paluba 7, Udruga za promicanje filmske i glazbene kulture SB film, Udruga Kameleon i Mreža i Fotoklub Kadar SB.