Hrvatska, Nekategorizirano

Kvartovske priče u Društvenom centru Drenova: Što je medijska (ne)kultura?

U Društvenom centru Drenova u Rijeci, u petak 12. ožujka 2021. održat će se razgovor na temu “Što je medijska (ne)kultura?”.  Jedno je to od nekolicine događanja najavljenih na stranici Društvenog centra Drenova.

Događanje organizira udruga Bez granica u okviru projekta Društveni centar Drenova koji je u studenom prošle godine ugovoren za sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda na pozivu “Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice”. Partneri na projektu su Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga DREN i grad Rijeka.

Riječ je o dvogodišnjem projektu koji ima cilj uspostavljanje Društvenog centra Drenova vođenog lokalnom zajednicom te osnaživanje drenovskih udruga koje su do sada građanima pružale kulturna i društvena događanja, ali i omogućiti djelovanje ostalih organizacija civilnog društva, a sve sa svrhom doprinosa kvalitetnom ukupnom razvoju i obogaćivanju društveno-kulturnog života lokalne zajednice.

Na proljeće kreće adaptacija zgrade društvenog centra, zamjena stolarije i krova, popravak dijela fasade te adaptiranje dijela sanitarnog čvora. Zgrada će biti energetski, ekološki i građevinski unaprijeđena što će omogućiti aktivnosti u društvenom centru kroz cijelu godinu.

Osim obnove zgrade, partneri projekta tijekom dvogodišnjeg trajanja u planu imaju provesti ukupno 62 aktivnosti namijenjene građanima. U okviru projekta Udruga SMART provodit će obrazovne programe za provoditelje projekta i ostale zainteresirane civilne zajednice, dok je Udruga Bez granica pripremila niz aktivnosti, predavanja o društveno korisnom učenju, individualne i grupne rasprave na temu stvarnih potreba u zajednici, nastavit će programe filmskih i glazbenih večeri. Udruga DREN će u Društvenom centru provoditi programe na temu biljke drena – drenjule. Organizirat će se predavanja o promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, o zdravstvenim i nutritivnim svojstvima drena.

Ukupna vrijednost ovoga projekta iznosi 1.989.150,74 kuna, od čega 85 posto sufinancira Europski socijalni fond, dok 15 posto sufinancira Državni proračun.

Aktivnosti projekta pratite na stranici: https://dcd.bezgranica.hr/kalendar-aktivnosti