Hrvatska, Inicijative, Nekategorizirano

Održana provedbena radionica za korisnike projekata podrške lokalnoj zajednici u kriznim situacijama

Foto: NZRCD

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u srijedu i četvrtak je u Zagrebu održala provedbenu radionicu za korisnike bespovratnih sredstava koji su ugovorili provedbu projekta temeljem 20. Odluke o financiranju na pozivu “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice”.

Radionica je organizirana nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kako bi se korisnici podrobnije upoznali s ugovornim pravima i obvezama te prvim koracima u provedbi projekta i izvješćivanju.

Na radionici su detaljno objašnjena prava i obveze korisnika, sukladno općim i posebnim uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, korisnici su informirani o tome kako izvještavati o provedbi projekta i potraživati nadoknadu sredstava (ZNS), kako izvještavati u sustavu za prikupljanje mikropodataka i putem sustava ESF plus.

Dvadesetom Odlukom o financiranju ugovorena je provedba četiri projekta sa sljedećim korisnicima: Udruga za skrb autističnih osoba, Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg, EDUKA- Centar lokalnog razvoja. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 236.632,37 eura ili 1.782,906,57 kuna.

Poziv “Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice” usmjeren je jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Također, Poziv je usmjeren unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Više o pozivu: strukturnifondovi.hr