Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Održana provedbena radionica za poziv Jačanje kapaciteta OCD za podršku resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u utorak je u hotelu Dubrovnik u Zagrebu održala provedbenu radionica za predstavnike 12 organizacija kojima su odobrena bespovratna sredstva za provedbu projekata temeljem poziva “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu” koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Radionici je nazočilo 24 osobe odgovorne za provedbu projekata, a radionicu su održali djelatnici Nacionalne zaklade, Odjela za podršku i provedbu programa Europske unije.

Cilj je provedbene radionice svim korisnicima bespovratnih sredstava pružiti izravnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u svojstvu posredničkog tijela razine 2. u provedbi odobrenih projekata te odgovoriti na sva pitanja vezana uz provedbu projekata i izradu obveznih dokumenata i izvješća.

Radionica se održavala u tri tematske cjeline: u prvoj su obrazložene sve odgovornosti i obveze korisnika u upravljanju i provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, potom je bilo riječi o zahtjevu za nadoknadom sredstava odnosno prikupljanu podataka o napretku provedbe te njihovu podnošenju Nacionalnoj zakladi kao provedbenom tijelu razine 2. Treća tematska cjelina bila je posvećena predstavljanju informacijskog sustava za prikupljanje mikropodataka u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski podaci 2014.-2018.

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1, temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu” dononio je Odluku o financiranju projekata u vrijednosti 13.661.149,51 kuna za 12 projekata. Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Ovim se pozivom, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Korisnici bespovratnih sredstava ugovorenih temeljem ovog poziva su: Udruga „Svijet kvalitete“, Caritas Nadbiskupije Split, Stijena Resoc, Udruga za unaprjeđenje kvalitete življenja „LET“, Udruga roditelja Korak po korak, Udruga Terra, Zaštitarsko ekološka udruga „Prijatelji životinja i prirode”, Otvorena medijska grupacija, Roditelji u akciji – RODA, Udruga Zdravi Grad, Udruga Pet plus, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu.