Hrvatska, Nekategorizirano, Rad udruga

Održana radionica podrške korisnicima bespovratnih sredstava za projekte resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u srijedu i četvrtak je održala je radionicu podrške korisnicima bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, odobrenih u okviru natječaja “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu”.

Radionica je održana u Mariji Bistrici, a nazočila su 23 predstavnika udruga zaduženih za provedbu projekata iz organizacija koje započinju provedbu odobrenih projekata na ovom pozivu, a to su: Udruga „Svijet kvalitete“, Caritas Nadbiskupije Split, Stijena Resoc, Udruga za unaprjeđenje kvalitete življenja „LET“, Udruga roditelja Korak po korak, Udruga Terra, Zaštitarsko ekološka udruga „Prijatelji životinja i prirode“, Otvorena medijska grupacija, Roditelji u akciji – RODA, Zdravi grad, Udruga Pet Plus, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu.

Cilj je ovog programa podrške korisnicima, koji provodi Nacionalna zaklada kao provedbeno tijelo razine 2, osnaživanje korisnika za izradu kvalitetne dokumentacije koja bi ostavila manje prostora za dodatna pojašnjenja ili korekcije te posredno ubrzala postupak i učinila sustav učinkovitijim. Kao korisniku bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva pruža izravnu podršku pri provedbi projekta radi što kvalitetnije izrade Zahtjeva za nadoknadom sredstava sa svim pratećim dokumentima.

Ukupna vrijednost 12 ugovora odobrenih na ovom pozivu je ukupne vrijednosti 13.661.149,51 kuna.

Kroz provedbu odobrenih projekata omogućit će se unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Cilj je stvoriti uvjete za razvoj učinkovitijeg postpenalnog sustava koji će omogućiti resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u zajednicu.