Hrvatska, Nekategorizirano

Radionica podrške korisnicima projekata odobrenim na pozivu “Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u šport”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u četvrtak i petak (4. i 5. srpnja 2019. godine) u Donjoj Stubici održava radionicu podrške korisnicima bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, odobrenih temeljem 3. Odluke o financiranju na otvorenom pozivu „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“.

Na dvodnevnoj radionici u Donjoj Stubici sudjeluje ukupno 20 osoba koje su izravno zadužene za provedbu projekta iz organizacija korisnika bespovratnih sredstava. Radionicu su održali djelatnici Nacionalne zaklade, Odjela za podršku i provedbu programa Europske unije, koji pruža izravnu podršku korisnicima pri provedbi projekata.

Cilj je održavanja radionica podrške podučiti korisnike bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda kako što kvalitetnije izvještavati o provedbi projekata odnosno kako bi što kvalitetnije izradili zahtjev za nadoknadom sredstava sa svim pratećim dokumentima. Izrada kvalitetne dokumentacije ostavlja manje prostora za dodatna pojašnjenja ili korekcije te neposredno ubrzava postupak provedbe i čini sustav učinkovitijim.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“ proveden je u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, u ukupnoj vrijednosti 100 milijuna kuna, s ciljem povećanja dostupnost besplatnih športskih sadržaja i uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, osoba s invaliditetom te djece s teškoćama u razvoju u sportske sadržaje.

Dana 27. ožujka 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“, donijelo je 3. Odluku o financiranju ukupne vrijednosti 13.840.419,30 kn, od kojih bespovratna sredstva iznose 13.840.419,30 kn.

Odluka o financiranju