Hrvatska, Nekategorizirano

U okviru projekta GALEROKAZ u Slavonskom Brodu petodnevna radionica sudioničkog upravljanja u kulturi

Foto: galerokaz.gugsb.hr
Foto: galerokaz.gugsb.hr

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda organizira petodnevnu radionicu na temu Provedba programa za razvoj i unaprjeđenje kapaciteta predstavnika javnog i civilnog sektora u području sudioničkog upravljanja.

Pojedinačne radionice u trajanju od 90 minuta održati će se u Galeriji Ružić u Tvrđavi na adresi Vukovarska 1, Slavonski Brod u sljedećim terminima:

1. Radionica I: Upravljanje, zaštita i financiranje kulturne baštine i kulture, kulturni turizam i kreativne industrije, kultura kao proizvod – Petak 15.02.2019. u 13.00 sati.

Pojašnjenje procesa upravljanja, zaštite i financiranja kulturne baštine i kulture kroz postojeći zakonodavni okvir i kulturne politike na nacionalnoj i lokalnoj razini, definiranje prilika i izazova kulture kao turističke ponude, moć kreativne industrije za dionike privatnog i javnog interesa.

2. Radionica II: Sudioničko upravljanje: terminologija i povijest razvoja, metodologija sudioničkog upravljanja – Subota 16.02.2019. u 9.00 sati.

Uvod u povijesni pregled razvoja sudioničkog upravljanja, definiranje metodologije suradničkog upravljanja od inicijacije, motivacije, prepreke i učinka te naučenih obrazaca postupanja.

Preostale tri radionice održati će se 22.02.2019. u 13.00 h, 23.02.2019. u 9.00 h i 25.02.2019. godine u 13.00 sati na istoj lokaciji (Galerija Ružić, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Tvrđava) o čemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Cilj radionica je ojačati kapacitete članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području sudioničkog upravljanja javnog i civilnog sektora u kulturi koje podrazumijeva ugradnju participacije u koncepte javnog sustava upravljanja te implicira podjelu ovlasti s građanima i zajednicom kojoj pripadaju javni resursi o kojima se odluke donose.

Voditeljica radionica je Jesenka Ricl, magistra umjetnosti i specijalist ekonomije, trenutno zaposlena u nacionalnom muzeju općeg tipa Muzeju Slavonije u Osijeku na mjestu voditeljice Odjela za edukaciju i promidžbu i predsjednica neprofitne i nevladine organizacije Hrvatsko društvo kulturnog turizma. Jesenka se u slobodno vrijeme bavi proučavanjem sektora kreativne industrije, lokalnim i regionalnim održivim razvojem, razvojem proizvoda i usluga kulturnog turizma i turizma općenito. U posljednjih godinu dana izradila je nekoliko dokumenata kao što su Plan komunikacije i Plan edukativno turističkih aktivnosti HNK u Osijeku, Strategija kulturnog razvitka grada Siska i dr.

Projekt „Galerokaz“ – Implementacija pripovjedačkih i lutkarskih vještina u muzejsku edukaciju Galerije Ružić po modelu sudioničkog upravljanja javnog i civilnog partnerstva vrijednosti 799.628,85 kn se provodi u okviru instrumenta »Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, UP.04.2.1.04« te je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“; posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo kulture, dok funkciju posredničkog tijela razine 2 obnaša Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Projekt je financiran u 100%-tnom iznosu od čega je iznos sufinanciranja EU 679.684,65 kn a iznos sufinanciranja iz proračuna RH 119.944,20 kn.

Prijave i upite za dodatne informacije molimo uputiti na mail: galerokaz@gugsb.hr, kontakt telefon 035/448-749.

Za potvrdu sudjelovanja na radionici molimo Vas da nam dostavite ispunjeni Obrazac Prijave ili nas o sudjelovanju obavijestite na mail: galerokaz@gugsb.hr , kontakt telefon 035/448-749.