Hrvatska, Nekategorizirano

Kako ukloniti obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj?

Pokrenuta je nova nacionalna mreža stručnjaka, znanstvenika i organizacija civilnog društva koja će istražiti obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, od predškolskog do visokog obrazovanja, s ciljem donošenja preporuka za njihovo otklanjanje. Mreža se okuplja pod nazivom Tematska mreža „Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima“, u sklopu projekta kojeg vodi Institut za razvoj obrazovanja, a sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. U okviru rada Mreže, koju čini tim od 25 stručnjaka iz 10 organizacija, provest će se četiri znanstvena istraživanja o obrazovnim nejednakostima, izradit će se preporuke za oblikovanje novih javnih politika koje bi umanjile obrazovne nejednakosti i održat će se strukturirani dijalog s dionicima i nadležnim institucijama u Hrvatskoj o predloženim mjerama.

Prema podacima Eurostata, tek 57% četverogodišnjaka u Hrvatskoj pohađa sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u odnosu na 82% u Europskoj uniji. PISA podaci pak ukazuju na povezanost uspjeha učenika osnovnih škola s njihovim socioekonomskim statusom, rodom te s pripadnošću geografskoj regiji. Hrvatska, prema Eurostatu, također ima i nizak udio visokoobrazovanih (Hrvatska: 33,1%; EU-27: 40,3%) te vrlo nisko uključivanje odraslih u nastavak obrazovanja (Hrvatska: 3,5%; EU-27: 10,8%). Iza ovih statistika stoji niz izazova i prepreka zbog kojih određene skupine djece, mladih i odraslih imaju manje prilika u pristupu, sudjelovanju i završavanju obrazovanja.

Do sada nije postojala mreža stručnjaka i organizacija civilnog društva koja radi na identificiranju i otklanjanju obrazovnih nejednakosti na svim razinama – od predškolske do visokoobrazovne, uključujući i cjeloživotno obrazovanje. Cilj projekta Tematska mreža Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima je osigurati koordinirano djelovanje stručnjaka i organizacija civilnog društva u oblikovanju javnih politika za rješavanje društvenih nejednakosti u cjeloživotnom obrazovanju u Hrvatskoj. Pojam „cjeloživotno obrazovanje“ označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje formalnim obrazovanjem te traje cijeli život.

Članovi Mreže Cjeloživotno obrazovanje dostupno svima su Akademija za politički razvoj, Forum za slobodu odgoja, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Institut za razvoj obrazovanja, Nansen dijalog centar, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga roditelja Korak po korak i Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.542.852,64 kuna, od čega je 85% financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15% sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt traje 36 mjeseci, a započeo je s provedbom 28. listopada 2020. godine. (Izvor: iro.hr)